ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPIE
PROSTOR TERAPIE s.r.o.

Poliklinika Parník
Gen. Janouška 902/17
198 00 Praha 9 (14)

Jsme zdravotnické zařízení a spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

VZP 111, VOZP 201, OZP 207, ZPMV 211, RBP 213

„Osvobozuji se od toho, co mi už nepomáhá, abych vytvořil prostor pro to, co mě inspiruje.“

Ralph Smart, psycholog a spisovatel

věnovat se vám budou klinické psycholožky

Mgr. et Mgr. Pavlína PIKHARTOVÁ (GREGOROVÁ)

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK a obor český a francouzský jazyk na Pedagogické fakultě UK. Úspěšně složila atestaci z klinické psychologie a atestaci ze systematické psychoterapie.

Ambulantní zkušenosti získala na poliklinice Medicentrum Beroun a v soukromém gynekologicko-sexuologickém centru Gona v Praze. Od r. 2011 je zaměstnancem Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pracovala jak s pacienty v nejakutnější fázi onemocnění na oddělení intenzivní psychiatrické péče, tak se podílela na psychoterapii pacientů s neurotickými a afektivními poruchami či se závislostní problematikou.

Absolvovala 5letý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Dále řadu kurzů, mimo jiné kurz sexoterapie, hypnoterapie nebo traumaterapie. Dále pak několik kurzů mindfulness, čemuž se aktivně věnuje i nadále.

Mgr. Monika POLAČKOVÁ

Absolvovala bakalářské studium na Univerzitě Karlově v Praze, obor psychologie zdraví, obor psychologie vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v hlubinně-dynamické psychoterapii ukončila pod Rafael institutem v Praze v roce 2013.

Specializovanou způsobilost v oboru klinická psychologie získala v roce 2017, následovanou funkční specializací v systematické psychoterapii v následujícím roce. Praxi v individuální, skupinové a rodinné terapii získala v Psychiatrické léčebně Bohnice (2008 – 2015) a v Alivio centru navázala v individuální práci od 2011 do 2015. Od roku 2019 v psychologické ambulanci Praha 1. Od roku 2020 spolupracuje také s Ambulancí Roubal.

Nyní frekventant výcviku v psychoanalytické rodinné a párové psychoterapii pod IPPART.

VĚNUJEME SE

Nepříjemným psychickým stavům

úzkosti, panické ataky, obsese, rozlady, deprese, bipolární afektivní poruchy, neřízené změny stavů vědomí

Závislostem

na psychoaktivních látkách (alkohol, drogy) a procesech (gambling, on-line závislosti)

Potížím spojeným se stresem

pracovní stres, syndrom vyhoření, opakující se potíže v osobním životě a partnerských vztazích, traumatizující události, posttraumatická stresová porucha

Psychosomatickým potížím

psychické potíže projevující se tělesnými problémy či nemocí

ordinační hodiny

Termín potvrzeného sezení je závazný. Jeho nevyužití (bez omluvy alespoň 48 hodin předem) je spojeno s úhradou nákladů na nevyužitou rezervaci kapacity zařízení ve výši 1.000 Kč.

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění:

Psychoterapie/poradenství – 1.200 Kč/50 minut

Vypracování zprávy pro účely soudní, studijní apod. – 500 Kč

Poplatek za konzultaci v anglickém či francouzském jazyce – 500 Kč

Termín potvrzeného sezení je závazný. Jeho nevyužití (bez omluvy alespoň 48 hodin předem) je spojeno s úhradou nákladů na nevyužitou rezervaci kapacity zařízení ve výši 1.000 Kč.

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění:

Psychoterapie/poradenství – 1.200 Kč/50 minut

Vypracování zprávy pro účely soudní, studijní apod. – 500 Kč

Poplatek za konzultaci v anglickém či francouzském jazyce – 500 Kč

Termín potvrzeného sezení je závazný. Jeho nevyužití (bez omluvy alespoň 48 hodin předem) je spojeno s úhradou nákladů

na nevyužitou rezervaci kapacity zařízení ve výši 1.000 Kč.

Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění:

Psychoterapie/poradenství – 1.200 Kč/50 minut

Vypracování zprávy pro účely soudní, studijní apod. – 500 Kč

Poplatek za konzultaci v anglickém či francouzském jazyce – 500 Kč

kontakty

Mgr. et Mgr. Pavlína Pikhartová (Gregorová) 

Mgr. et Mgr. Pavlína Pikhartová (Gregorová) 

 Mgr. Monika Polačková

KDE NÁS NAJDETE

Gen. Janouška 902/17, Praha 14 – černý most,

1. patro polikliniky parník

Gen. Janouška 902/17,

Praha 14 – černý most,

1. patro polikliniky parník

Návštěvou těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Copyright (c) Prostor terapie s.r.o. Design by hynekmacha.com. Všechna práva vyhrazena. GDPR.

 IČ: 09631453, IČZ: 09371000